Uczymy już od 34 519 dni
Oferta edukacyjna

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Taczaka 9, Poznań
tel. (0-61) 8543 551,

[email protected]
adres do korespondencji:
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań