Opis szkolenia

Metodyka SIAM® opisuje model zintegrowanego zarządzania usługami w środowisku wielu dostawców tzw. „multi vendor”,  sposób podejścia organizacji od identyfikacji potrzeb do wdrożenia i utrzymania. Definiuje rolę tzw. Integratora Usług (różne opcje)  odpowiedzialnego za zarządzanie całością portfela usług 

w organizacji.  Pokazuje jak w czterech  fazach (Discovery & Strategy, Plan&Build, Implement, Run & Improve) wdrożyć odpowiednie role, procesy i mierniki  zapewniające  efekt transformacji organizacji  do modelu SIAM®. Wykorzystuje elementy praktyk i standardów jak.  ITIL®, COBIT®, Agile oraz ISO 20000

        

Dowiedz się więcej o SIAM® Foundation Exin  - kliknij (ulotka)

 

Korzyści dla uczestników

Wiedza poparta certyfikatem SIAM® Foundation umożliwia kontynuację szkoleń na poziomie  SIAM ® Practitioner:


 • Kompetencje wymagane do pełnienia roli integratora usług lub zarządzającego usługami oraz udziału w projekcie wdrożenia modelu SIAM®
 • Świadectwo  UEP uczestnictwa w  szkoleniu
 • Certyfikat EXIN SIAM® Foundation po pozytywnym zaliczeniu egzaminu

 

Zarządzanie w sposób „rozproszony” usługami i dostawcami powoduje w firmach  szereg problemów wynikających z:


 • Niespójności i braku jednolitych kryteriów oceny poziomu i jakości  zakupywanych od dostawców usług
 • Brak jednoznacznej odpowiedzialności za poziom i jakość  usług dostarczanych przez kilka firm (tzw.  „wskazywanie palcem”  odpowiedzialnego w przypadku  zaistnienia problemu z realizacją zamówionych usług
 • Nadmierne koszty zakupu usług  wynikające z  braku pełnej wiedzy  o zamówionym  „portfelu usług” , rozproszonemu zarządzaniu kontraktami i dostawcami oraz braku standardów w tym zakresie 
 • Ryzyko uzależnienia się od jednego dostawcy  przy  nadmiernej „koncentracji usług

Cele szkolenia obejmują:

a)     wprowadzenie do modelu  SIAM® Uczestnik zapoznaje się z: podstawowymi pojęciami  i strukturą modelu. 

b)     implementacja w organizacji Uczestnik poznaje etapy wdrożenia, zadnia w poszczególnych etapach oraz efekty

c)      role i odpowiedzialności Uczestnik zna i rozumie  znaczenie  poszczególnych ról  oraz realizowane funkcje i zadania

d)     Praktyki SIAM® Uczestnik poznaje zasady zarządzania  w środowisku wielu zespołów, procesów

e)     procesy SIAM® Omówienie procesów z wyszczególnieniem trzech wybranych

f)      ryzyka i wyzwania Omówienie ryzyk związanych z wdrożeniem i utrzymaniem SIAM®

g)     SIAM i inne praktyki oraz standardy Uczestnik zapoznaje się z najważniejszymi praktykami i standardami, do których SIAM® ma relacje


Do kogo skierowane?


 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm decydujący oraz  funkcjonujący  w obszarach zarządzania  kontraktami, zakupami, dostawcami  oraz osoby odpowiedzialne za dostarczanie usług dla biznesu
 • Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki  SIAM® w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu SIAM® Foundation

Metody szkolenia:


 • wykład
 • dyskusje
 • przykłady
 • ćwiczenia utrwalające i konsolidujące
 • przykładowe pytania egzaminacyjne

Szkolenie prowadzone w języku polskim. Materiały dydaktyczne i egzamin w języku angielskim.

 

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 


Program

Ramowy program szkolenia:

 

1.Wprowadzenie do  SIAM®

2.Ekosystem SIAM®  

3.Role i odpowiedzialności

4.Mapa drogowa implementacji SIAM®

5. Praktyki SIAM®

6.Procesy wspierające SIAM®

7.Ryzyka i wyzwania

8.SIAM i inne praktyki Standardy

9.Egzamin SIAM® FoundationDzień 1

Moduł 1 –wprowadzenie do SIAM®  

·       Integracja zarządzania usługami

·       SIAM® - podejście do implementacji

·       SIAM® - korzyści

·       SIAM® - driver

·       Ćwiczenie –SIAM DRIVERS

 

Moduł 2 –SIAM® ecosystem  

·       Warstwy SIAM®

·       Integrator usług

·       Ćwiczenie – INTEGRATOR USŁUG

 

Moduł 3 – Role i odpowiedzialności  w SIAM® 

·       Role w integracji zarządzania usługami

·       Elementy strukturalne SIAM®

·       Ćwiczenie –INTEGRATED CAB


Moduł 4 – Mapa drogowa  Implementacji SIAM® 

·       Discovery & strategy

·       Plan & Build

·       Implement

·       Run & Improve

 

Moduł 5 –Praktyki SIAM® 

·       Ludzie

·       Procesy

·       Technologia

·       Mierniki i pomiary

           

Powtórzenie – próbne pytania Dzień 2

Moduł 6 – Procesy wspierające SIAM®  

·       Zarządzanie incydentem

·       Zarzadzanie zmianą

·       Zarzadzanie poddostawcami

·       Inne procesy

·       Ćwiczenie – PROCESY ZAANGAŻOWANE W PRZYPADKU OBNIŻENIA POZIOMU I JAKOŚCI USŁUG

 

Moduł 7 –Wyzwania i ryzyka 

·       Uzasadnienie biznesowe

·       Kultura organizacji

·       Współpraca

·       Ćwiczenie –BUSINESS CASE SIAM®

 

Moduł 8 – SIAM® i inne praktyki i standardy 

·       ITIL®

·       Lean

·       ISO 20000

·       Agile/DevOps

Powtórzenie – próbne pytania  

 

Egzamin SIAM® Foundation EXIN   oraz  podsumowanie  - 90 min

 

Egzamin w języku angielskim (test wielokrotnego wyboru 40 pytań. (60 minut)

 

Zaliczenie :  minimum 26 prawidłowych odpowiedzi (65%)

 

Egzamin (na koniec drugiego dnia szkolenia): w języku angielskimPlan dnia szkoleniowego:

 

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 - przerwa 30 min.

13.50-15.20

 


Trenerzy


Andrzej Bartkowiak

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Ponad dwudziestoletnie doświadczenia w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów IT oraz systemów zarządzania organizacjami IT opartych na najlepszych międzynarodowych praktykach IT Infrastructure Library (ITIL®) SIAM® oraz standardzie ISO/IEC20000. Akredytowany trener i audytor z zakresu zarządzania usługami oraz jakością. Od 2011 Właściciel firmy B-Option (Projekty, Audyty, Szkolenia)W latach 2001-2016 Dyrektor IT w Banku Zachodnim WBK S.A.-od 2009 Dyrektor Centrum Kompetencji Zarządzania Usługami IT (IT Service Management)–jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie i rozwój certyfikowanego Systemu Zarzadzania usługami ITw Banku Zachodnim WBK S.A. (procesy dostarczania i wsparcia usług IT dla banku, zarządzanie dostawcami IT w tym outsourcingiem usług IT, zarządzanie SLA oraz kontrole, audyty ISO)- w latach 2007-2009 kierowanie Departamentem Obsługi i Eksploatacji – jednostką odpowiedzialną za zarządzanie infrastrukturą i systemami IT

Projekty i kompetencje:

2018-2019 szkolenia ISO 20000 dla KGHM

2016-2019 wykładowca Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

2016-2019 szkolenia SIAM® i GDPR (RODO) dla ING, BOSCH CAR SERVICE.ATOS,KMD

2012-2014 szkolenia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (e-gospodarka)

2012-2013 w ramach fuzji banku projekt unifikacji procesów IT do modelu zgodnego

z międzynarodowym standardem ISO/IEC 20000 zakończony pozytywną recertyfikacją.

2006-2008 odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania usługami IT na bazie

najlepszych praktykach zgodnego z międzynarodowymi standardami ISO 20000 i ISO 27001 w dużej

organizacji IT (części międzynarodowej grupy bankowej -AIB).

2004-2006 dopasowanie procesów i narzędzi automatyzujących wsparcie usług IT w oparciu o BMC Remedy Service Management Suite

2000-2003 wdrożenie procesów IT w nowej organizacji – Departament Obsługi i Eksploatacji systemów, stworzenie IT Service Desk, wdrożenie procedur operacyjnych (na bazie praktyk ITIL)

Nagrody i wyróżnienia w konkursie Lidera Wsparcia Help Desk Institute Polska (2008,2009) oraz nagroda Osobność Roku 2011 Help Desk Institute Polska, założyciel i członek itSMF Polska

Ukończone szkolenia i aktywne certyfikaty, także jako trenera, w zakresie zarządzania projektami I usługami IT :

 •   Zarządzanie Usługami IT (ITIL®) EXIN - ITILv.3 Expert, ITIL v.2 Service Manager
 •   Integracja Zarządzania Usługami i Dostawcami SIAM® EXIN
 •   System Zarządzania Jakością Usług ISO 20000 EXIN –ISO/IEC 20000 Consultant Manager, ISO 20000 Internal Auditor
 •   System Zarządzania Jakością Usług ISO 20000 DNV - ISO 20000 Lead Auditor
 •   Zarządzanie usługami model VeriSM™
 •   System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji EXIN /IRCA – ISO/IEC 27001 Lead Auditor,Information Security Management Advanced
 •   Zarządzanie Projektami zgodne z metodologią PRINCE2® APMG –PRINCE2 Foundation, Practitioner ,IT Governance -COBIT5 Foundation
 •   System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 Bureau Veritas (IRCA) - ISO 14001 Lead Auditor
 •   Szkolenia z zakresu zarządzania outsourcingiem, ryzykiem IT i ciągłością na bazie ISO 22301Krzysztof  Politowicz

Krzysztof Politowicz jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego i posiada tytuł magistra w zakresie systemów informacyjnych baz danych. Po trzech latach pracy w sektorze publicznym jako bibliotekarz i specjalista ds. Informacji naukowej, pracował w prywatnych międzynarodowych firmach IT (m.in. Digital Equipment Corporation, Compaq Computer, OCE, Gartner Group, BMC Software), gdzie zajmował stanowisko specjalisty ds. Informatyki oraz IT Managera. 

Od stycznia 2000 roku Krzysztof był zatrudniony na różnych stanowiskach jako sprzedawca, począwszy od młodszego sprzedawcy do prezesa zarządu w ciągu kolejnych 7 lat. W tym czasie Krzysztof był zaangażowany w wiele ról projektowych, takich jak Seniot User, Senior Supplier, Kierownik Projektu i Kierownik Zespołu a także jako członek zespołu projektowego (wg sturktury Prince2®). Pełnił również funkcje Scrum Mastera, Product Ownera (Agile Scrum).

W 2005 r. założył firmę o nazwie Business Excellence Institute Ltd. z siedzibą w Polsce, gdzie był dyrektorem generalnym i prezesem zarządu. Od 2008 roku Krzysztof jest właścicielem własnej prywatnej działalności BEI Krzysztof Politowicz i Partnerzy, czyli ATO / AEC dla ITIL®, SIAM®,Prince2 ™, Agile Scrum, ISO20000 i ISO27002, Devops, Togaf. Ten fakt pozwala mu być prawdziwie niezależnym akredytowanym trenerem.

Krzysztof Politowicz jest w pełni certyfikowany jako ITIL V3 Expert również ITIL4, posiada certyfikaty na wszystkie moduły ITIL 3 Lifecycle & Capability, a także MALC i ITIL approved trainer przez PeopleCert. Posiada bogatą praktykę PRINCE2, Agile Scrum, MSP® Practitioner, ISO / IEC 20000 i ISO / IEC 27002 oraz szerokie doświadczenie w sektorze publicznym i prywatnym. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję supervisora / inwigilatora egzaminów dla EXIN, APMG, BCS, PeopleCert, ISEB, Tüv Academy.


Koszt szkolenia

Koszt szkolenia:  2 500 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • materiały dydaktyczne w języku angielskim,
 • opiekę merytoryczną trenera,
 • certyfikat ukończenia szkolenia UEP, 
 • certyfikat EXIN SIAM® Foundation 

Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 522
tel. 61 854 30 80
e-mail: [email protected]